Equilae desenvolupa una nova tècnica contra les infeccions de genoll

Avui volem compartir l’actitud preventiva que adoptem a Equilae de cara a les infeccions en cirurgia de genoll, així com el desenvolupament d’una nova tècnica que ens ha permès reduir a zero les infeccions després de la reconstrucció del lligament creuat anterior.

El diari La Vanguardia s’ha fet ressò d’aquesta tècnica:

Una nova tècnica redueix a 0 les infeccions lesions de lligaments genoll

Les lesions degeneratives de genoll (artrosi o desgast articular) suposen una important alteració de la qualitat de vida, produint dolor i impedint la realització d’activitats quotidianes. D’altra banda, les lesions lligamentoses de genoll (la lesió del lligament creuat anterior és la més coneguda) impossibiliten en molts casos la pràctica esportiva amb normalitat, el que també influeix negativament en les persones actives.

Quan s’opera a Equilae a un pacient per una lesió degenerativa o per una lesió lligamentosa de genoll, l’objectiu és tornar-li la qualitat de vida i el retorn a la pràctica esportiva. La nostra missió és la satisfacció del pacient.

No obstant això, poden aparèixer complicacions que fan que aquest retorn a la normalitat sigui més lent, com la infecció postquirúrgica. Aquest retorn a la normalitat es pot dificultar quan la gestió de la infecció no es realitza de manera adequada. Es detallen a continuació, en primer lloc, les infeccions protèsiques (després de cirurgia de pròtesi total de genoll, PTG) i en segon lloc les infeccions en cirurgia lligamentosa (després de reconstrucció de lligament creuat anterior, R-LCA)

 

Infecció després de pròtesi total de genoll (PTG)

La taxa mitjana d’infecció de PTR a Europa és del voltant del 2,5-3%. A Equilae s’ha aconseguit disminuir aquesta taxa fins a l’1,5%. Això s’ha aconseguit mitjançant la implementació de diverses mesures:

  • Descolonització bacteriana prèvia a la cirurgia: mitjançant l’ús d’agents antisèptics els dies previs a la cirurgia, s’aconsegueix disminuir la possibilitat que en la pell del pacient hi hagi bacteris que puguin produir la infecció.
  • Optimització de profilaxi antibiòtica: quan s’implanta una pròtesi, sempre s’administra antibiòtic abans de realitzar la cirurgia. Amb això s’aconsegueix disminuir el risc d’infecció. A més, a Equilae, seguint els estudis més recents sobre el tema, s’adapta aquesta profilaxi en funció dels factors de risc de cada pacient (obesitat, tractaments antibiòtics previs, malalties reumàtiques, etc.)
  • Ús de ciment amb antibiòtic: per ancorar les pròtesis de genoll a l’os (tant al fèmur com a la tíbia) s’utilitzen ciments biològics. Aquests ciments es poden carregar amb antibiòtic, una mesura eficaç segons els registres de pròtesis dels països escandinaus.

Què passa si malgrat aquestes mesures s’infecta la PTG?

Afortunadament, a Equilae l’equip està habituat al maneig de la infecció protèsica, formant part de prestigioses organitzacions europees que es dediquen a l’estudi de la mateixa (ESSKA, Pro-Implant Foundation, per exemple).

La part més important per a la gestió de la infecció després de PTG és el diagnòstic, ja que en molts casos aquestes infeccions únicament produeixen dolor i no van acompanyades dels símptomes que els pacients o molts professionals entenen com infecció: pus, febre, etc. Aquest desconeixement pot comportar greus conseqüències, perquè si no es diagnostica, no es pot realitzar el tractament adequat. Per tant, davant d’un pacient que després d’implantar una PTG sempre ha tingut dolor, és crucial descartar que aquest dolor no sigui causa d’una infecció protètica. Aquest tipus d’infeccions de PTG que únicament cursen amb dolor es coneixen com infeccions de baix grau, ja que els bacteris són capaços de acantonar-se en la pròtesi formant una biopel·lícula que impedeix que els antibiòtics actuen. Per això, en cas de diagnòstic d’infecció de PTG és necessari realitzar una cirurgia al mateix temps que s’associen antibiòtics.

 

Infeccions després de reconstrucció de lligament creuat anterior (R-LCA)

Aquest tipus d’infeccions són una mica menys freqüents que les de pròtesi total de genoll, encara que són igualment importants. Els registres europeus assenyalen una taxa d’infecció d’entre l’1% i el 2%. En els últims anys, a Equilae s’ha aconseguit reduir les infeccions de R-LCA a una taxa 0. Això s’ha aconseguit mitjançant la implantació d’una tècnica desenvolupada juntament amb investigadors australians. Aquesta tècnica consisteix a impregnar la plàstia de LCA (el nou lligament que s’implantarà per substituir el lligament trencat) en una solució de vancomicina. Aquesta pràctica ha estat avalada per diversos estudis científics i ha permès l’entrada d’Equilae al prestigiós ACL study group, així com la participació en convenis d’estudis científics amb hospitals tan importants com el Charité de Berlín. Aquestes col·laboracions han permès saber més sobre l’origen de la infecció de R-LCA, la seva prevenció i el seu tractament.

 

En definitiva, es tracta de mesures encaminades a disminuir el risc d’infecció i a optimitzar el tractament amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del pacient.