Què són les infiltracions?

La infiltració és un procediment mitjançant el qual el metge injecta un fàrmac o un producte biològic en una articulació, en les beines sinovials dels tendons, en les burses periarticulars, en les arrels nervioses espinals o altres estructures, amb l’objectiu que actuï sobre aquesta zona.

En algunes articulacions, com el maluc i eventualment el genoll i l’espatlla, és recomanable realitzar les infiltracions sota un control ecogràfic, ja que augmenta l’efectivitat del procediment. Per realitzar la infiltració es requereix esterilitzar la zona amb la finalitat de disminuir la possibilitat que es produeixi una infecció.

Per aquests motius, entre d’altres, és molt important que aquest procediment sigui realitzat sempre per un professional que reuneixi l’experiència i coneixements adequats.

Per a què serveix una infiltració?

L’objectiu, principalment, és disminuir la inflamació, aconseguint més confort per part del pacient i, en alguns casos, retardar la necessitat d’una cirurgia. Les infiltracions estan indicades en casos de patologies inflamatòries, vessaments articulars, tendinopaties, osteoartrosi o en lesions musculars d’origen esportiu, entre d’altres.

Existeixen diferents tipus d’infiltracions?

Específicament en el cas del genoll, i a escala intraarticular, el contingut de la infiltració pot variar en funció de la lesió. Aquestes són les principals solucions:

  1. Àcid Hialurònic
  2. Plasma ric en plaquetes
  3. Cèl·lules mesenquimals (cèl·lules mares)
  4. Corticoides

Àcid Hialurònic

L’àcid hialurònic és un component natural del cos humà que es troba especialment en les articulacions, en la pell i en l’humor vitri. Les articulacions posseeixen líquid sinovial, i el seu component principal és l’àcid hialurònic. Aquest líquid sinovial té característiques viscoelàstiques que li fan participar en l’homeòstasi, és a dir, que mantenen les seves condicions internes estables, generant un efecte “lubricant” i actuant com un “amortidor” natural dels impactes.

A causa de l’acumulació progressiva d’activitat esportiva i als processos degeneratius propis de l’articulació, els components del líquid sinovial comencen a alterar-se, afectant les funcions pròpies de l’àcid hialurònic.

Per donar resposta a aquesta afectació, existeix des de fa anys la possibilitat de realitzar infiltracions intraarticulars d’àcid hialurònic. Aquestes han anat evolucionant, fins al punt que, en els nostres dies, ja no cal repetir-les cada 2 o 3 setmanes com succeïa temps enrere, sinó que pot realitzar-se una única infiltració, gràcies al desenvolupament de medicaments d’alt pes molecular, els quals són, en un alt percentatge, molt efectius i ben tolerats.

La infiltració d’àcid hialurònic té com a objectiu actuar com un potent antiinflamatori local, que vagi directe a l’articulació per restablir així les propietats viscoelàstiques de líquid sinovial, mantenint l’homeòstasi del genoll en condicions òptimes.

Un baix percentatge de pacients experimenta una sensació d’inflamació/malestar articular durant les primeres 24/48h després de la infiltració, de manera que es recomana la col·locació de gel local i mantenir un repòs relatiu durant aquest període.

Plasma Ric en Plaquetes (també anomenat “Factors de creixement”)

Després d’obtenir sang del pacient i sotmetre-la a un procés específic de centrifugat, s’obté l’anomenat plasma ric en plaquetes (PRP). Aquest ha demostrat tenir un potent efecte antiinflamatori local, tant a nivell miotendinós com articular. Aquests efectes són motivats pels anomenats “factors de creixement”, que són substàncies que actuen inhibint les citoquines proinflamatòries que participen en els mecanismes desencadenants del dolor.

Tot i els bons resultats obtinguts amb aquesta tècnica en termes de control inflamatori en genolls amb sobreexigència esportiva o pacients amb processos degeneratius incipients, no existeix evidència científica clara que demostri la reparació i/o regeneració a escala articular mitjançant la utilització d’aquesta pràctica.

Cèl·lules mesenquimals

També conegudes com a “cèl·lules mares”. Avui dia hi ha una gran discrepància de criteri pel que fa a la utilització d’aquestes i les seves indicacions.

Són cèl·lules derivades del mesoderma (una de les tres fulles embrionàries que constitueixen l’embrió) que presenten pluripotencialitat de diferenciació, és a dir, que tenen la capacitat de diferenciar-se en diversos tipus de cèl·lules.

Actualment, i basant-nos en l’evidència científica existent, es pot concloure que exerceixen el seu efecte mitjançant una potent acció antiinflamatòria. A la pràctica diària creiem lògic i prudent ser molt clar amb els pacients sobre les expectatives amb aquest tipus de tractaments, basant-nos en l’evidència científica que existeix i així evitar fracassos basats en unes expectatives que, en moltes ocasions, són massa elevades.

Corticoides

Actuen com a potents antiinflamatoris i es poden infiltrar conjuntament amb anestèsics.

És un dels fàrmacs més utilitzats a l’hora de realitzar infiltracions intraartciulars. No obstant això, no és el de primera elecció a Equilae, a causa dels efectes no desitjats que pot generar a escala intraarticular a llarg termini.