Fractures

Les fractures del genoll es poden produir, en pacients en edats avançades, per mecanismes de baixa energia, en pacients més joves es poden produir a causa de mecanismes d’alta energia en casos com accidents de trànsit o esports de contacte.

L’enfocament del tractament dependrà de les característiques del pacient i el tipus de fractura. Quan es realitza un tractament quirúrgic és molt freqüent associar una artroscòpia amb la finalitat de controlar amb més exactitud la reducció de la fractura i poder realitzar la reparació d’altres estructures com poden ser els meniscs, els lligaments o el cartílag articular, i també eliminar cossos lliures i l’hematoma produït per la fractura.

fx4

fx2

Hi tècniques de rescat com els trasplantaments d’altiplà tibial amb o sense menisc, que es poden utilitzar en aquells casos on, a causa del grau de conminució articular i de la gravetat de la fractura, l’articulació evoluciona a un deteriorament progressiu.